Tổng số 5 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Đỗ, Đức Giáo
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 512.02 / Gi108
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Đỗ, Đức Giáo
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2007
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 512.52 / Gi108
  Loại CSDL: Sách in
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Tiến Tài
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư Phạm, 2006
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 513 / T103
  Loại CSDL: Sách in
 • 4.
  Tác giả: Lâm Thị Ngọc Châu
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin, 2000
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 512.02 / Ch125t
  Loại CSDL: Sách in
 • 5.
  Tác giả: Nguyễn, Tô Thành
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục, 1997
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 512.02 / Ngh301
  Loại CSDL: Sách in