...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Carnegie, Dale
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Số thứ tự trên kệ sách: 158.1 / C289
Mô tả vật lý: 319 tr.: Chân dung, hình vẽ, 21 cm
Chủ đề: Interpersonal relations; Psychology, applied--Trung tâm Học liệu ĐHCT; Nghệ thuật sống

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất