...
Loại CSDL: Khóa luận điện tử
Tác giả: Lê, Thế Phương
Thông tin xb: Cần Thơ, 2013
Mô tả vật lý: 135 tr. ; 3.5 Mb
Chủ đề: Dây chuyền sản xuất; Áo sơ mi
Tác giả bổ sung: GVHD : Phạm Thị Vân; Nghê Quốc Khải
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất