...
Loại CSDL: Khóa luận điện tử
Tác giả: Hứa, Thị Kim Ngân
Thông tin xb: Cần Thơ, 2015
Mô tả vật lý: 61 tr. ; 1.3 Mb
Chủ đề: Mía và đậu xanh; Kỹ thuật trồng xen canh
Tác giả bổ sung: GVHD : Ngô Ngọc Hưng
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất