...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Tôn, Nữ Liên Hương
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017
Số thứ tự trên kệ sách: 547.1 / H561
Mô tả vật lý: 252 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Organic compounds
Tác giả bổ sung: Lê, Thị Bạch

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất