...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Solnik, Bruno H.
Thông tin xb: Harlow: Pearson, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 332.673 / S688
Mô tả vật lý: ii, 586 p.
Chủ đề: Đầu tư nước ngoài w1w Investments, Foreign w1w Investments, Foreign
Tác giả bổ sung: McLeavey, Dennis W.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất