...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Trần, Sương Ngọc
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017
Số thứ tự trên kệ sách: 639.3 / Ng419
Mô tả vật lý: 150 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Aquaculture w1w Fish
Tác giả bổ sung: Trần, Thị Thanh Hiền - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất