...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Goodfellow, Ian
Thông tin xb: Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 006.31 / G651
Mô tả vật lý: xxii, 775 p.: ill., 24cm
Chủ đề: Machine learning w1w Máy học
Tác giả bổ sung: Bengio, Yoshua; Courville, Aaron

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất