...
Loại CSDL: Sách
Thông tin xb: Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 005.1 / I.61
Mô tả vật lý: xix, 1292 p.: ill., 2009
Chủ đề: Chương trình máy tính w1w Computer programming w1w Computer algorithms
Tác giả bổ sung: Cormen, Thomas H.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất