...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017
Số thứ tự trên kệ sách: 658.5 / Tr121
Mô tả vật lý: 254 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Production management w1w Quản trị sản xuất

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất