...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Phan, Thị Thanh Quế
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017
Số thứ tự trên kệ sách: 664.94 / Qu250
Mô tả vật lý: 196 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Fish as food w1w Food w1w Food w1w Food w1w Food conservation w1w Seafood
Tác giả bổ sung: Bùi, Thị Quỳnh Hoa

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất