...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Dương, Tấn Diệp
Thông tin xb: Hà Nội: Thống kê, 1996
Số thứ tự trên kệ sách: 339 / D307k/1996
Mô tả vật lý: 416 tr.
Chủ đề: macroeconomics

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất