...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Hồ, Thị Thanh Phương
Thông tin xb: Hà Nội: Thống kê, 1994
Số thứ tự trên kệ sách: 658.56 / Ph561
Mô tả vật lý: 323 tr., 21 cm
Chủ đề: Industrial management

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất