...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Dương, Thị Phương Liên
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 658.56 / L305
Mô tả vật lý: 128 tr., 27 cm
Chủ đề: Quality control
Tác giả bổ sung: Bùi, Thị Quỳnh Hoa - Biên soạn; Nguyễn, Bảo Lộc - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất