...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Trần, Văn Hừng
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 620.106 / H556
Mô tả vật lý: 112 tr., 27 cm
Chủ đề: Fluid mechanicsHydraulic engineeringHydromechanics
MFN: 118087
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 CN124_GTC_118087 4738483 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất