...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Bá
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 579.5 / B100
Mô tả vật lý: 95 tr., 27 cm
Chủ đề: Fungi
Tác giả bổ sung: Cao, Ngọc Điệp; Nguyễn, Văn Thành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất