...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Trương, Chí Quang
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 025.063332 / Qu106t
Mô tả vật lý: 74 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Information storage and retrieval systems
Tác giả bổ sung: Trần, Văn Hùng
MFN: 122416
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 122416 2335874 Kb (2 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất