...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Thị Phấn
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường ĐH Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 633.18 / Ph121
Mô tả vật lý: 34 tr.: ill., 29 cm.
Chủ đề: Rice
Tác giả bổ sung: Ngô, Thị Lệ Thủy - biên soạn; Lê, Thu Thủy - biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất