...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Huỳnh, Quang Tín
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 333.7 / T311
Mô tả vật lý: 91 tr., 30 cm
Chủ đề: Natural resources; Conservation of natural resources; Tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất