...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Dương, Kim Thế Nguyên
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 346.59707 / Ng527
Mô tả vật lý: 158 tr., 30 cm
Chủ đề: Commercial law
Tác giả bổ sung: Khoa Luật; Khoa Luật
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KL319_GTC_126813 2706770 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất