...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Mạc, Giáng Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 345.59705 / Ch125
Mô tả vật lý: 164 tr., 30 cm
Chủ đề: Criminal procedure
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KL313_GTC_126816 2998888 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất