...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Minh Thông
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 636.00685 / Th455
Mô tả vật lý: 26 tr.: minh họa, 27 cm
Chủ đề: Animal industry; Production management; Ngành chăn nuôi; Quản lý sản xuất
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 NN309_GTC_134726 520105 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất