...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Minh Thông
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 636.00685 / Th455
Mô tả vật lý: 26 tr.: minh họa, 27 cm
Chủ đề: Animal industry; Production management; Ngành chăn nuôi; Quản lý sản xuất

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất