...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Đệ
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 633.18 / Đ250
Mô tả vật lý: 187 tr.: minh họa, 29cm
Chủ đề: Agriculture; Rice

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất