...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Nhựt Xuân Dung
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 636.085 / D513
Mô tả vật lý: 133 tr: Minh họa, 27 cm
Chủ đề: Animal nutrition.Dinh dưỡng động vật
Tác giả bổ sung: Lưu, Hữu Mãnh
MFN: 140915
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 140915 9959089 Kb (9 lượt tải) Xem toàn văn (7) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất