...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Phạm, Văn Beo
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 345.597 / B205/T.3
Mô tả vật lý: 395 tr., 27 cm
Chủ đề: Criminal law; Luật hình sự Việt Nam
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 143073 19598890 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất