...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Cao, Ngọc Điệp
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 579 / Đ307
Mô tả vật lý: 54 tr.: Minh họa, 27 cm
Chủ đề: Microbiology; Vi sinh vật học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Hữu Hiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất