...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Bá Tường
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 519.5071 / T561
Mô tả vật lý: 71 tr., 27 cm
Chủ đề: Sports; Mathematical statistics; Thể thao

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất