...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Mai, Văn Nam
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 658.404 / N104
Mô tả vật lý: 207 tr., 27 cm
Chủ đề: Project management; Industrial productivity; Personnel management; Quản lý dự án
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KT351_GTC_143126 1136176 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất