...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Văn Hiếu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 379.15 / H309
Mô tả vật lý: 49 tr., 27 cm
Chủ đề: Educational accountability; Moral education; Đánh giá giáo dục

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất