...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Phan, Văn Thạng
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 307.72 / Th106
Mô tả vật lý: 48 tr., 27 cm
Chủ đề: Rural development; Phát triển nông thôn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 PD103_GTC_143164 347781 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất