...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Huỳnh, Xuân Hiệp
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011
Số thứ tự trên kệ sách: 005.1 / H307
Mô tả vật lý: 114 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Software engineering; Công nghệ phần mềm
Tác giả bổ sung: Phan, Phương Lan - Biên soạn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 145853 3767638 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất