...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Phước Đường
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 660.62 / Đ561/P.II/II
Mô tả vật lý: 146 tr., 30 cm
Chủ đề: Biotechnology; Công nghệ sinh học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất