...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Phước Đường
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 572.8 / Đ561/P.3
Mô tả vật lý: 62 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Molecular biology; Sinh học phân tử

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất