...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 639.3 / H116
Mô tả vật lý: 147 tr.: Minh hoạ, 29 cm
Chủ đề: Fishes; Aquaculture; Cá
Tác giả bổ sung: Phạm, Minh Đức

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất