...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hưng
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 636.089696 / H556
Mô tả vật lý: 236 tr.: Minh họa, 29 cm
Chủ đề: Parasitic diseases, Animal; Veterinary medicine; Bệnh ký sinh trùng, Động vật

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất