...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Thị Xoan
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 796.071 / X406
Mô tả vật lý: 126 tr., 30 cm
Chủ đề: Physical education and training; Sport; Giáo dục và Đào tạo thể thao; Thể thao

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất