...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Trần, Thị Xoan
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 796.071 / X406
Mô tả vật lý: 126 tr., 30 cm
Chủ đề: Physical education and training; Sport; Giáo dục và Đào tạo thể thao; Thể thao
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TC106_GTC_155533 1347441 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất