...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lưu, Hữu Mãnh
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 636.085 / M107
Mô tả vật lý: 109 tr., 30 cm
Chủ đề: Animal feeding; Thức ăn gia súc
Tác giả bổ sung: Võ, Ái Quốc; Nguyễn, Nhật Xuân Dung

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất