...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Văn Thái
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 796.071 / Th103
Mô tả vật lý: 54 tr., 30 cm
Chủ đề: Physical education and trainingGiáo dục và Đào tạo thể thao
MFN: 155544
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TC109_GTC_155544 839235 Kb (0 lượt tải) (1 lượt xem) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất