...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Hồ, Thị Quốc Hồng
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 579.17 / H455
Mô tả vật lý: 50 tr., 30 cm
Chủ đề: Microbial ecology; Sinh thái học vi khuẩn
Tác giả bổ sung: Cao, Ngọc Điệp; Nguyễn, Hữu Hiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất