...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Phạm, Gia Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 515.9 / Kh107
Mô tả vật lý: 56 tr., 30 cm
Chủ đề: Function of a Complex Variable; Hàm phức
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 SP115_GTC_155567 770435 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất