...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Võ, Huỳnh Trâm
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 511.3 / Tr120
Mô tả vật lý: 136 tr.: Minh hoạ, 30 cm
Chủ đề: Machine theory; Formal languages; Lý thuyết máy tính; Hình thức ngôn ngữ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất