...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Võ, Huỳnh Trâm
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 511.3 / Tr120
Mô tả vật lý: 136 tr.: Minh hoạ, 30 cm
Chủ đề: Machine theory; Formal languages; Lý thuyết máy tính; Hình thức ngôn ngữ
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 CT121_GTC_155596 2432165 Kb (0 lượt tải) (2 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất