...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Lê, Thị Nguyệt Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 343.59705 / Ch125
Mô tả vật lý: 130 tr., 30 cm
Chủ đề: Finance; Taxation; Tài chính; Thuế
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KL325_GTC_155597 1112498 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất