...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Minh Thuận
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 515 / Th502
Mô tả vật lý: 146 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Calculus; Phương pháp tính

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất