...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Phạm, Minh Thành
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 639.31 / Th107
Mô tả vật lý: 215 tr., 24 cm
Chủ đề: Fish culture
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Kiểm
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 161199 5237884 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất