...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Minh Thành
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 639.31 / Th107
Mô tả vật lý: 215 tr., 24 cm
Chủ đề: Fish culture
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Kiểm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất