...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Mai, Viết Văn
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 338.372 / V115
Mô tả vật lý: 127 tr., 27 cm
Chủ đề: Aquaculture; Nghề nuôi trồng thủy sản; Fish culture; Nuôi cá; Aquaculture

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất