...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Ngọc Hải
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 639.32 / H103
Mô tả vật lý: 14 tr., 27 cm
Chủ đề: Brackish water; Nước lợ
Tác giả bổ sung: Châu, Tài Tảo

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất