...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Nguyễn, Thanh Toàn
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 343.07693 / T406
Mô tả vật lý: iii, 133 tr., 30 cm
Chủ đề: Fishery law and legislation; Luật thủy sản và văn bản quy phạm pháp luật
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 161619 1300142 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất