...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 664.80549 / Ng419
Mô tả vật lý: vi, 51 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Chế biến thực phẩm; Processing food
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 164900 629134 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất