...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử/TTHL Cần thơ Đề tài, báo cáo khoa học/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Hữu Kiệt
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 631.47 / K308
Mô tả vật lý: 100 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Soil science; Khoa học đất

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất