...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử Đề tài, báo cáo khoa học
Tác giả: Nguyễn, Hữu Kiệt
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 631.47 / K308
Mô tả vật lý: 100 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Soil science; Khoa học đất
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 164920 3418271 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất