...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử/TTHL Cần thơ Đề tài, báo cáo khoa học/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Bá Phú
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 634.34 / Ph500
Mô tả vật lý: 23 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Citrus; Cây có múi
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Bảo Vệ - Hướng dẫn khoa học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất